یه ای کاش بد...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1390


بعضی وقتها با اینکه می دونم آرزوی بدیه ولی میگمکاش عاشقت نمی شدم